Disiplin Kurulu
Adnan Uyar
Ali Karaduman
Av. Abdulkadir Yılmaz
Av. Burhan Asaf Şafak
Habip Düzcan
Hasan Çelik
Hüseyin Küçükkeskin
Mevlüt Koç
Necati Aslan
Yılmaz Ertural
Emin Menşur
Recep Orhan
Abdussamet Orman
A. Ziyaeddin Akıntürk
Hacı Genç